บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

- Advertisement -

บ้านไม้กระท่อม

ชม บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ๆ 2 ห้องนอน ระเบียงด้านหน้ากว้าง เห็นวิวบ่อน้ำบ่อปลาและทุ่งนา สวยงามในบรรยากาศยามค่ำคืนด้วยการประดับไฟรอบ ๆ บ้าน ด้านหลังบ้านเป็นป่าต้นไม้สูงหนาทึบให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ ได้รับร่มเงา ร่มเย็น ในตอนกลางวัน ส่วนด้านหน้าเป็นบ่อน้ำบ่อปลา และท้องทุ่งนา เป็นวิถีชีวิตของบ้านในชนบท อุดมสมบูรณ์ตามวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกับธรรมชาติ

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

- Advertisement -

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

บ้านไม้กระท่อมยกพื้นหลักเล็ก ระเบียงด้านหน้ากว้าง สวยงามยามค่ำคืน

ขอบคุณภาพจาก – Quaint and cozy vacation cottage in Palawan farm, Philippines
airbnb.com

- Advertisement -