บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

- Advertisement -

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้

ชม แบบบ้านไม้หลังเล็ก มีล้อเคลื่อนที่ได้ สำหรับครอบครัวเพื่อการท่องเที่ยวและเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศการอยู่อาศัยแบบใหม่ๆ นอกจากจะนำบ้านไปยังที่ต่างๆ ได้แล้ว บ้านหลังเล็กๆ หลังนี้ยังนำความอบอุ่นไปได้ด้วย ด้วยการออกแบบและดีไซน์มันสามารถรองรับให้สมาชิกภายในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข ปกติเหมือนอยู่บ้านทั่วๆ ไป หรือมีความสุขมากกว่าก็เป็นได้

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

ดีไซน์บ้านที่สวยงามดูแล้วอบอุ่นมีความสุข เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและคนรอบข้าง โดยเฉพาะการทำหลังคาโค้ง เหมือนเป็นดวงตากำลังต้อนรับอย่างมีความสุข
บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

- Advertisement -

มุมสวยๆ ภายในบ้าน การใช้หน้าต่างกระจกใสมีส่วนช่วยให้บ้านดูโปร่งโล่ง ไม่คับแขบจนเกินไป
บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

ขั้นบันไดเล็กๆ ยังสามารถทำเป็นพื้นที่เก็บของ เก็บหนังสือได้
บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

แบบแปลนบ้านไม้หลังเล็กหลังนี้
แบบแปลนบ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้

แบบแปลนบ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้

ภาพในระหว่างการสร้างบ้าน
บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

สมาชิกภายในครอบครัวต่างมีส่วนร่วมกับการตกแต่งบ้าน
บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

บ้านไม้หลังเล็ก เคลื่อนที่ได้ เพื่อท่องเที่ยวและเดินทาง

ขอบคุณภาพจาก
thebigminilife

- Advertisement -