โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

- Advertisement -

โคมไฟตั้งโต๊ะ

ชมไอเดีย โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋ ฐานเป็นไม้ผืนสีเหลี่ยมทำโค้งงอสวยงาม ส่วนของหลอดไฟดัดแปลงจากขวดไวน์สีขาวขุ่น โดยตัดส่วนท้ายของขวดออกไป สายไฟที่เชื่อมต่อก็ดีไซน์ได้สวยงาม มีเอกลักษณ์ โดยทำเป็นจุกขวดไวน์ ดูมีลูกเล่น มีสีสัน เหมาะที่จะจัดวางไว้บนโต๊ะทำงาน โดยเฉพาะโต๊ะสำหรับหนุ่มๆ ที่มีไลฟ์สไตล์

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

- Advertisement -

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากไม้โอ๊ค ดีไซน์เก๋ไก๋

ออกแบบโดย Max Ashford
behance

- Advertisement -