โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋

- Advertisement -

โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง

ชมไอเดีย โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋ มีสีสัน โคมไฟทำขึ้นจากแก้วที่เป่าเป็นรูปทรงเหมือนลูกโป่ง นำมาแขวนภายในห้องสามารถช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศแปลกใหม่ให้กับห้องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋

โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋

โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋

โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋

- Advertisement -

โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋

โคมไฟแขวน ทรงลูกโป่ง สวยงาม เก๋ไก๋

ออกแบบโดย Alex de Witte
thetreemag

- Advertisement -