34 ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

- Advertisement -

ฮ่องกง (Hong Kong)

ชม 34 ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง (Hong Kong) ซึ่งเป็นเมืองที่มีตึก สถาปัตยกรรม ที่สวยงามและมีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่งของเอเชีย ฮ่องกงเป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีการปกครองตนเองอย่างอิสระ สามารถดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ ได้ตามระบบเสรี ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เมืองแห่งนี้เติบโตเป็นอย่างมาก เห็นได้จากภาพตึก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่ผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ด ตึกเล็ก ตึกใหญ่ ตั้งสูงตระหง่านเรียงรายทั่วทั้งเมือง

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

- Advertisement -

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพตึกสวยในเมือง ฮ่องกง Hong Kong

ภาพถ่ายโดย Jens Fersterra
behance, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

- Advertisement -