แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

- Advertisement -

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม

ชม แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย มี 2 ชั้น ส่วนของชั้นด้านล่างทำเป็นห้องใต้ดิน แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม หลังนี้อยู่ในท้องทุ่งหญ้า รอบๆ บ้านมีแกะฝูงหนึ่ง สร้างบรรยากาศบ้านให้เหมือนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่สำคัญคือเป็นบ้านที่อยู่บนเนินเขาพร้อมมีระเบียงที่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ดีเยี่ยมในการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ท้องทุ่ง ทั้งยังมีความออบอุ่น เป็นบรรยากาศที่น่าพักผ่อนอย่างยิ่ง

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

- Advertisement -

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

แบบบ้านไม้ ทรงกล่องสีเหลี่ยม ทันสมัย

lanciatrendvisions

- Advertisement -