บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

- Advertisement -

บ้านยกพื้นสูง

ชม บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เห็นวิวทะเลสวยงามชัดเจน รูปทรงบ้านออกแบบได้ทันสมัย ปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการชมบรรยากาศบนวิวสูงๆ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนของบ้านก็สามารถที่จะเห็นความสวยงามได้อย่างไม่ติดขัด และโดยเฉพาะระเบียงหน้าบ้านที่เป็นจุดสำคัญในการชมวิว ออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัว พร้อมสำหรับการชื่นชมทะเล ชื่นชมป่าไม้และแสงตะวันขึ้นตกได้ทุกช่วงเวลา

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

- Advertisement -

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

บ้านยกพื้นสูง ตั้งอยู่บนภูเขา เห็นวิวทะเล

ข้อมูลเพิ่มเติม
ออกแบบโดย Benjamin Garcia Saxe Architecture

ขอบคุณภาพจาก
homedsgn

- Advertisement -