ห้องใต้น้ำ Underwater Room

- Advertisement -

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

จะเป็นอย่างไรหากเรามีบ้านหรือ ห้องใต้น้ำ (Underwater Room) ในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยปะการังสวยงาม พร้อมปลาทะเลที่แหวกว่ายให้รับชมกันอย่างใกล้ชิดติดหน้าต่างประตูบ้าน ความฝันให้บ้านอยู่ใต้น้ำได้เกิดขึ้นแล้วจากการออกแบบโดย The Manta Limited / Genberg Art UW Ltd, การออกแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนต่อแรงดันน้ำ ทั้งไม้และกระจก ดูไกลๆ เหมือนเป็นบ้านหรือแพลอยน้ำ แต่พิเศษคือมีห้องด้านล่าง เป็นห้องพิเศษที่มีทางเชื่อมทั้งสองชั้นไว้ด้วยกัน จะชื่นชมบรรยากาศบนท้องทะเลสวยงามก็ได้ หรือจะลงรับชมสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลก็เยี่ยมสุดจะบรรยาย ของห้องใต้น้ำ (Underwater Room)

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

- Advertisement -

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room
(The Manta Resort in Tanzania)

ขอบคุณภาพจาก
architizer

- Advertisement -