Family Home – แบบอย่าง บ้านครอบครัว อบอุ่น น่าอยู่

- Advertisement -

Family Home – บ้านครอบครัว

แบบอย่าง บ้านครอบครัว อบอุ่น น่าอยู่ (Family Home) เป็นตัวอย่างของบ้านที่มีไอเดียดีๆ ในการสร้างบ้านพักอาศัย สำหรับครอบครัว ให้อบอุ่น มีความสุข ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของทุกคนในบ้าน ทั้ง พ่อแม่ และลูกๆ แต่ละห้อง แต่ละพื้นที่แบ่งแยกการใช้งานอย่างชัดเจน มีวัตถุประสงค์การใช้งานและความหมาย ในทุกพื้นที่ของบ้าน เพื่อให้บ้านน่าอยู่ เป็น บ้านครอบครัว (Family Home) ที่มีความสมบูรณ์แบบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

Family Home บ้านครอบครัว

Family Home บ้านครอบครัว

Family Home บ้านครอบครัว

Family Home บ้านครอบครัว

- Advertisement -

Family Home บ้านครอบครัว

Family Home บ้านครอบครัว

โต๊ะให้คำปรึกษา ไอเดียดีๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความอบอุ่น ที่ดีให้กับครอบครัว
Family Home บ้านครอบครัว

เติมแต่งบรรยากาศเล็กๆ น้อยๆ แต่มีความหมายสำหรับเด็กๆ
Family Home บ้านครอบครัว

Family Home บ้านครอบครัว

พื้นที่ห้องสำหรับเด็กๆ เป็นห้องแกลลอรี่เก็บผลงานชิ้นเอกของลูก เพื่อสร้างความภูมิใจในผลงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูก เพื่อสร้างสรรค์งานอื่นๆ ต่อไป
Family Home บ้านครอบครัว

ลานนั่งเล่น สังสรรค์ของครอบครัว แนวคิดดีๆ ในการสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมทำร่วมกัน
Family Home บ้านครอบครัว

Family Home บ้านครอบครัว

Family Home บ้านครอบครัว

แปลนบ้าน+รายละเอียดต่างๆ
Family Home บ้านครอบครัว

ภาพถ่ายโดย : Lisa Romerein

via : mugutu

- Advertisement -