งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

- Advertisement -

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์ ” Matchstickmen” สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเยอรมัน Wolfgang Stiller เป็นไม้ขีดไฟยักษ์ซึ่งมีการถูกเผาใช้งานแล้ว หัวไม้ขีดมีลักษณะเหมือนหัวมนุษย์สีดำ ถูกจัดเก็บไว้ในกล่องที่ออกแบบเหมือนโลงศพ และมีกระจายอยู่ที่พื้นบ้าง ชวนให้ดูสมจริงยิ่งขึ้น

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

- Advertisement -

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

via : laughingsquid, likecool, designboom

- Advertisement -