เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

- Advertisement -

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

จากลูกบอลออกกำลังกายมาสร้างเป็น เก้าอี้เพื่อสุขภาพ เป็นเก้าอี้ไดนามิกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกกำลังกายได้ด้วยในขณะที่คุณกำลังทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เก้าอี้เพื่อสุขภาพ นี้ยังช่วยรักษาท่าทางให้คุณนั่งในท่าที่ถูกต้อง เหมือนเป็นการบังคับไม่ให้คุณนั่งในท่าทางที่ผิดไปในตัว ช่วยในเรื่องของการเอนเอียงนั่งผิดท่าที่ส่งผลต่อการเจ็บปวดบริเวณแผ่นหลังหรือส่วนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

- Advertisement -

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

via : technogym, likecool

- Advertisement -