แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

- Advertisement -

แบบห้องน้ำ

แบบห้องน้ำ สวยงาม เรียบง่าย โทนสีเทา ออกแบบโดย Steve Leung ได้แรงบันดาลใจจากการประดิษฐ์อักษรจีน เฟอร์นิเจอร์อย่างอ่างน้ำที่ดูสวยงาม สร้างขึ้นจากหินทราย มีต้นแบบมาจาก Inkstone ซึ่งเป็นครกหินที่ใช้ในการบดของแข็งให้เป็นหมึกเหลว เพื่อนำมาประดิษฐ์หรือวาดอักษรในวัฒนธรรมของประเทศจีน Inkstone ถือได้ว่าเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและประศาสตร์ของจีนอย่างมาก แบบห้องน้ำ สวยงาม โทนสีเทา ห้องนี้จึงดูมีคุณค่า มีศิลปะความงาม ผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัว

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

- Advertisement -

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

แบบห้องน้ำสวยปูกระเบื้องโทนสีเทา

via : dwell, steveleung

- Advertisement -