ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน โดย Liu Bolin

- Advertisement -

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน โดย Liu Bolin ศิลปินจากประเทศจีน ผู้มีแนวทางการสร้างงานศิลปะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยการพรางตัวให้ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม และสถานที่ หรือเรียกเขาได้ว่าเป็น มนุษย์ล่องหน Liu Bolin ได้เดินทางไปหลายประเทศเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของเขา โดยการเพ้นท์สีบนเรือนร่างให้พอเหมาะพอดี เป็นส่วนหนึ่งกับฉากหลัง ซึ่งบางครั้งเขาอาจใช้เวลาร่วม 10 ชั่วโมงในการเพ้นท์ร่างของเขาก่อนจะได้ภาพที่สวยงามเป็นมนุษย์ล่องหน อำพรางตัว ได้แบบนี้ ภาพถ่ายศิลปะอันน่าทึ่งของเขานี้ยังเป็นที่กล่าวขาน ถูกยกย่องในระดับนานาชาติ “Invisible Man” หรือ มนุษย์ล่องหน จึงกลายเป็นภาพลักษณ์ติดตัวเขาไปอย่างไม่ต้องสงสัย

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

- Advertisement -

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

ภาพถ่ายศิลปะ มนุษย์ล่องหน

via : huffingtonpost

- Advertisement -