การตกแต่งภายในของโรงแรม 25hours,ประเทศเยอรมัน

- Advertisement -

การตกแต่งภายในของโรงแรม 25hours จากเมืองซูริก ประเทศเยอรมัน โดย Alfredo Haberli เป็นตกแต่งที่มีความสวยงามพิถีพิถันในเรื่องของสี ที่ใช้สีเข้ม ผสมผสานให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน มีชิวิตชีวา ในแบบคนเมือง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

- Advertisement -

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

 

via : [highlight style=’smoke’] mocoloco [/highlight]

 

- Advertisement -