Pillar House แนวคิดบ้านพักสำหรับผู้อพยพ

- Advertisement -

Pillar House  ผลงานนักศึกษาปริญาโททางด้านศิลปะของมหาลัยโตเกียว ถูกจัดแสดงขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงโตเกียว เช่นเดียวกันกับผลงานอื่นๆ  บ้านประกอบด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวน 11 เสา มี 3 ชั้น ไม่มีผนังกั้น พื้นที่การใช้งานแต่ละชั้นแตกต่างกัน โดยเฉพาะชั้น 3 ที่มีพื้นลาดเอียงทำให้เกิดมุมมองที่สับสนในการใช้ชิวิต เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ให้ความรู้สึกเหมือนห้องพักสำหรับผู้อพยพที่สามารถใช้ร่วมกันหลายๆ คนได้ ส่วนของชั้นล่างเป็นโต๊ะอาหารสำหรับสมาชิกครอบครัว และยังเป็นพื้นที่ทำงานขนาดเล็กได้ด้วย

- Advertisement -

ออกแบบโดย Suzuko Yamada

via : japlusu

- Advertisement -