Fibonacci Cabinet ตู้ลิ้นชักอเนกประสงค์

- Advertisement -

ตู้ลิ้นชักนี้ได้นำหลักการของลำดับเลขฟีโบนัชชี คือ จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า (ตัวอย่างเลขจำนวนเต็ม : 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 , 55,89,144 … ) ประกอบด้วยตู้และลิ้นชักขนาดที่ต่างกัน 7 ส่วน มีตู้ใหญ่สุดไว้ด้านบนขนาด 550mm x 550mm และส่วนอื่นที่มีขนาด (340mm, 210mm, 130mm, 80mm, 50mm เรียงตามลำดับความกว้างและความยาว) และยังมีโต๊ะที่เป็นฐานรองรับดูสวยลงตัวทุกพื้นที่ในการจัดวาง โดยเฉพาะห้องครัว ที่สามารถนำมาเป็นตู้ลิ้นชักที่สามารถจัดเก็บอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการทำอาหาร ทำให้สะดวกและง่ายขึ้นเมื่อถึงเวลาใช้งาน

ตู้ลิ้นชัก

ตู้ลิ้นชัก

ตู้ลิ้นชัก

ตู้ลิ้นชัก

- Advertisement -

ตู้ลิ้นชัก

ออกแบบโดย Utopia Architecture

via : [highlight style=’smoke’] designboom [/highlight]

- Advertisement -