Book Mountain อลังการณ์ห้องสมุดขนาดใหญ่

- Advertisement -

ห้องสมุดขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Spijkenisse ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวในวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีเส้นทางยาว 480 เมตร ตลอดชั้นวางหนังสือ  ห้องสมุดนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เช่นการนำกระจกใสมาสร้าเป็นโดมจตุรัสเด่นสง่า สามารถให้แสงเข้าถึงตลอดทั้งอาคาร ทั้งยังมีต้นไม้ให้ความสดชื่นตามจุดพักต่างๆ เป็นการโฆษณาหนักแน่นว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งการอ่านอย่างแท้จริง

- Advertisement -

via : mvrdvcontemporist

- Advertisement -