รวมไอเดียการแต่งโฮมออฟฟิศให้ดูงดงาม

- Advertisement -

นอกจากการทำงานนอกบ้านแล้ว หลายๆ คนก็มักจะมีงานที่จะต้องนำมาทำกันที่บ้านอีก การมีห้องทำงานส่วนตัวหรือโฮมออฟฟิศก็มีส่วนช่วยให้งานสำเร็จได้ งานบางอย่างต้องทำเป็นทีม แต่บางอย่างก็ต้องพึ่งความสงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง การออกแบบห้องทำงานในบ้านจึงมีความสำคัญที่จะต้องคำนึง สิ่งจำเป็นของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไป เพราะหน้าที่หรืองานที่แตกต่างนั่นเอง บางคนต้องการใช้คอมพิวเตอร์ บางคนต้องการเขียนหนังสือ การตกแต่งห้องทำงานของคนนั้นๆ จึงสามารถบอกรสนิยมของเจ้าของให้ได้เป็นอย่างดี รายละเอียดการตกแต่งห้องทำงานนั้นเน้นเรื่องของการอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการทำงาน เช่น โคมไฟ ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานกลางคืน หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเขียน แฟ้มข้อมูล หรือชั้นหนังสือ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำหรับคนทำงาน

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

- Advertisement -

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ

 

via : [highlight style=’smoke’] stylisheve [/highlight]

 

- Advertisement -