งานศิลปะจากเงากระจก

- Advertisement -

ภาพเหล่านี้เหมือนภาพวาด แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ภาพวาด เพราะมันเป็นกระจกที่สร้างภาพลวงตาขึ้นมาให้เหมือนภาพวาด โดยสะท้อนเงาของทางธรรมชาติ ฉากภาพที่เห็นเป็นทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรี ( Joshua Tree National Park ) สถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องควาวมสวยงามของหิน ผู้สร้างงานชิ้นนี้คือ Daniel Kukla ช่างเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะเอามากๆ

- Advertisement -


via : [highlight style=’smoke’] thisiscolossal.com[/highlight]

- Advertisement -